Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn op al onze leveringen de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09004469.